FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

I. DANE WYSTAWCY
Pełna nazwa firmy:
Kod i miejscowość:
Ulica, nr:
NIP:
Telefon, FAX:
Telefon komórkowy:
E-mail:

II. ZGŁASZANE MOTOCYKLE
Nazwa motocykla:
Zdjęcie motocykla:
Nazwa motocykla:
Zdjęcie motocykla:
Nazwa motocykla:
Zdjęcie motocykla:

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA
1. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt motocykle wymienione w Karcie Zgłoszenia VI Wrocławskich Mistrzostw Motocykli Custom.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w czasie trwania imprezy.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
4. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Targów i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
5. Nagroda głowna konkursu przyznawana jest przez komisję powołaną przez Organizatora.
6. Dodatkowym wyróżnieniem jest Nagroda Publiczności, przyznawana na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród zwiedzających WMS2017.
7. Nagrodą główną VI Wrocławskich Mistrzostw Motocykli Custom są "Puchar Organizatora" oraz artykuły sponsorowane w wydawnictwach patronujących VIII Targi motocyklowe Wrocław Motorcycle Show 2018.
8. Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.03.2018 na adres email: biuro@wms.info.pl (po 01.03 prosimy o wcześniejszy kontakt tel. 663 175 021)
9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatorów jest załączenie zdjęcia zgłaszanego motocykla.
Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px - dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB.